Menigo skruvar upp hållbarhetsambitionerna

Hur framtidens måltid kommer att se ut avgörs av hur vi agerar idag. Menigo har antagit ett ambitiöst mål att vara klimatneutralt till 2030. Det innebär att företaget ska reducera sin klimatpåverkan till ett minimum, och neutralisera kvarvarande utsläpp med hjälp av klimatkompensation.

Det har varit ett utmanade år – extremväder har slagit hårt mot skördar världen över, pandemin har fortsatt att sätta käppar i hjulet både på en global skala och i Sverige, där restaurangerna brottas med personalbrist efter de uppsägningar som gjordes i början av pandemin. Kriget i Ukraina har, utöver att skapa ett omätbart mänskligt lidande, stört den globala handeln på flera sätt, inte minst genom kraftigt stigande energi- och råvarupriser. I utmanande tider är det lätt att börja tumma på kärnfrågor, så som hållbarhet. På Menigo har man inte bara stått fast vid sina hållbarhetsambitioner – utan även stärkt dem.

Tack vare att vi är en del av Sysco, världens största matdistributör inom foodservice, kan vårt hållbarhetsarbete göra ännu större skillnad. Inte bara i Sverige. Vi driver återplanteringsprojekt i mangroveträsk, vi ställer om till fossilfria leveranser, vi kräver ansvarsfull djurhållning och tar socialt ansvar i högriskländer. Bland annat. Som första svenska restauranggrossist har vi tagit ett helhetsgrepp och klimatkompenserar i stor skala. Det är en bra början, säger Christoffer Carlsmose, Hållbarhetschef Menigo.

Under året har Menigo bland annat:

  • Klimatkompenserat för sina utsläpp motsvarande 10.000 ton.
  • Skärpt målsättningen kring fossilfria transporter – samtliga transporter till kund ska vara fossilfria senast år 2030. Redan idag sker cirka 80 procent av transporterna fossilfritt.
  • Tagit beslut och börjat bygga ett helt nytt centrallager i Landvetter utanför Göteborg som kommer att ha positiva hållbarhetseffekter på såväl transporter, energiförbrukning som arbetsmiljö.
  • Menigo har utökat med biogaslastbilar i Stockholm, samt slutfört en upphandling om 10 ellastbilar.

Jag är otroligt stolt över det engagemang som visas för hållbarhetsfrågor i vår företag. Att se hur vi kan tänka om i vardagen för att få mer hållbara utfall har blivit en naturlig del av vårt arbete, och det är fantastiskt. Jag är också tacksam för våra kunder som delar vårt engagemang, är öppna för att tänka nytt och lär oss något varje dag, säger Jonas Köhler VD Menigo.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.