Ökad energieffektivitet och minskade utsläpp för Tallink Silja Lines fartyg Baltic Queen

Tallink Silja Lines fartyg Baltic Queen har genomgått en teknisk uppgradering och fått nya innovativa propellerblad. Uppgraderingen har resulterat i en imponerande ökning av energieffektiviteten och en minskning av utsläppen med 13 procent. Denna uppgradering har också lett till betydande kostnadsbesparingar för företaget.
 
Under sin senaste ordinarie dockning i Nådendal, Finland i september förra året, fick Baltic Queen nya propellerblad designade av Kongsberg Maritime Sweden AB. Dessa propellerblad är skräddarsydda för fartygets specifika behov och driftshastigheter, vilket har optimerat framdrivningen och minskat både bränsleförbrukningen och utsläppen. Uppgraderingen har lett till att mängden bränsle som behövs för att färdas en nautisk mil har minskat med 13 procent de senaste nio månaderna. Dessutom har undervattensanalyser som genomfördes hösten 2023 visat en minskning av undervattensbuller från fartyget, vilket bidrar till en bättre marin miljö.
 
– Vi genomförde en noggrann analys med propeller- och motortillverkarna inför uppgraderingen. Tack vare ett utmärkt samarbete mellan tillverkarna och fartygets besättning kunde vi överväga alla potentiella risker och finjustera lösningen utifrån besättningens feedback. Resultaten överträffar verkligen våra förväntningar, säger Tarvi-Carlos Tuulik, Chief Captain och Head of Ship Management på Tallink Grupp.
De positiva effekterna av denna tekniska uppgradering har tillsammans med andra hållbarhetsinitiativ resulterat i att Baltic Queen nu har ett Environmental Ship Index (ESI)* som kan jämföras med företagets nyaste och mest miljövänliga fartyg, Megastar och MyStar. Baltic Queen har nu en ESI-poäng på över 94 av maximala 100 poäng.
Detta höga ESI-index har också lett till ekonomiska fördelar i form av rabatter på hamnavgifter i Tallinn. Tallinns hamn erbjuder rabatter på 14 procent för fartyg med ESI-poäng över 80 och 8 procent för fartyg med poäng över 65. Alla Tallink Silja Line- och Tallink Shuttle-fartyg som vistas i Tallinns hamn har ett ESI-index som överstiger 65 poäng, vilket innebär att samtliga får miljörabatter.
 
– Detta projekt har varit en win-win-win för oss: ökad effektivitet, minskade utsläpp, och betydande kostnadsbesparingar. Minskningen av undervattensbuller och vibrationsnivåer har också ökat komforten för passagerare som reser i akterhytterna. Det har varit bra för miljön, våra kunder och vårt finansiella resultat. Nu ser vi fram emot att identifiera fler projekt som detta, fortsätter Tuulik.
Tallink Silja Line planerar nu att utvärdera möjligheterna och fördelarna med att installera liknande uppgraderingar på andra fartyg i företagets flotta. Samtidigt kommer företaget att fortsätta att leta efter nya och innovativa lösningar för att kontinuerligt minska miljöpåverkan och uppnå bolagets hållbarhetsambitioner.
 
*Environmental Ship Index (ESI) identifierar havsgående fartyg som har lägre utsläpp än vad som krävs enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) nuvarande standarder. ESI mäter utsläppen av kväveoxid (NOX) och svaveloxid (SOX) från fartygen och inkluderar även ett rapporteringssystem för växthusgasutsläpp. Detta index ger en bra bild av ett fartygs miljöprestanda och hjälper till att identifiera mer miljövänliga fartyg. Intressenter inom sjötransport kan använda ESI för att förbättra sin miljöprestanda och nå sina hållbarhetsmål. Med över 8 000 registrerade fartyg har ESI blivit ett standardverktyg som används av hamnar världen över för att belöna och uppmuntra fartygsägare som uppfyller och överträffar IMO:s utsläppsstandarder.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.