Viktiga framsteg i Coca-Cola Europacific Partners hållbarhetsarbete 2021

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email

Coca‑Cola Europacific Partners är ett världsledande konsumentvaruföretag där hållbarhet står i centrum för arbetet. Målet är att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040. Nu släpps hållbarhetsrapporten för 2021 som visar på en rad framsteg på resan mot netto noll i hela värdekedjan. Här är några av höjdpunkterna från det gångna årets hållbarhetsarbete.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) har en koncernövergripande klimatstrategi om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Eftersom drygt 90 procent är så kallade indirekta utsläpp, som uppstår i värdekedjan från exempelvis förpackningar och ingredienser, krävs ett nära samarbete med leverantörer och partners för att nå målet om netto noll. Exempelvis ska de strategiska leverantörerna sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål, använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela sin utsläppsdata.

– Vi fortsätter att jobba hårt för att nå våra mål. Under 2021 nådde vi en viktig milstolpe i den övergripande klimatstrategin när vår produktionsanläggning i Jordbro certifierades som klimatneutral. Certifikatet är en belöning för många års dedikerat arbete i hela organisationen och ett fint bevis på att vi tillsammans med våra partners, kunder och intressenter kan göra skillnad, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

I en sammanfattning av hållbarhetsarbetet för 2021 delas här några av höjdpunkterna och de framsteg som tagits under året inom This is Forward – den koncernövergripande hållbarhetsstrategin med målet att leverera hållbar tillväxt och samtidigt skapa en bättre framtid för verksamheten, samhället och planeten.

För att nå målen vidtas åtgärder inom sex viktiga områden där de ser att de kan göra störst skillnad: förpackningar, drycker, klimat, samhällsengagemang, vatten samt inom försörjnings- och leverantörskedjan. Åtaganden inom dessa områden är i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).


Höjdpunkter från Coca‑Cola i Sveriges hållbarhetsarbete 2021:

Klimat

 • 17 procent minskning av utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) sedan 2019 – samtidigt som produktionsvolymerna har ökat.
 • Produktionsanläggningen i Jordbro certifierades som klimatneutral enligt PAS 2060 – en internationell standard för klimatneutralitet.
 • Sedan 2019 har de totala utsläppen per liter producerad dryck minskat med 23 procent.
 • Minskat produktionsanläggningens totala energiförbrukning med 13 procent, motsvarande 2 700 MWh per år.
 • Övergått till 100 procent fossilfria bränslen för alla upphandlade inrikestransporter.
 • Börjat använda koldioxid tillverkad av restprodukter från bioetanoltillverkning vid kolsyresättning av drycker.

Förpackningar

 • Introducerat ett samarbete med PBX kring ett nytt förpackningskoncept för dryck on the go.
 • Genomfört ett projekt tillsammans med Håll Sverige Rent och KSSS för att möjliggöra sortering av plast i skärgården.
 • Tillsammans med Bower möjliggjort för konsumenter att kunna sortera och återvinna Capri-Suns förpackning och få ersättning.

Drycker

 • 46 procent av försäljningsvolymen 2021 bestod av lågkalori- och kalorifria drycker.
 • 18 procent minskning av tillsatt socker i hela produktportföljen sedan 2018 (utöver 20 procent minskning sedan 2010).
 • 26 produkter har fått en receptuppdatering sedan 2010 och under året uppdaterades receptet för Fanta Orange vilket resulterade i 30 procent mindre socker.

Samhällsengagemang

 • I samarbete med Haninge kommun och det lokala näringslivet i Jordbro genomfördes ett projekt där ungdomar fick tillgång till feriepraktik i sina hemmakvarter.
 • Tillsammans med Fryshuset och KSSS fick organisationen Barn med ensamma mammor och deras deltagare möjlighet att skapa nya minnen i skärgårdsmiljö.
 • Ingick ett nytt långsiktigt partnerskap med Svenska Röda Korset och initierade det treåriga projektet ”Hur mår du?” i syfte att främja psykisk hälsa bland unga.

Vatten

 • Vattenförbrukningen per liter producerad dryck 2021 var 1,35 liter. Det är en minskning med 29 procent sedan 2010. Målet är att komma ner till 1,2 liter vatten per liter producerad dryck till 2025.
 • Installerat mer effektiva spolmunstycken i produktionslinjen för glasflaskor och aluminiumburkar, vilket har halverat dess vattenförbrukning.
 • Investerat i teknik för vattenbehandling som ger förutsättningar att återvinna vatten från exempelvis rengöring av burkar och flaskor för att sedan kunna använda det på nytt.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.