Gula Pippin – trygg symbol i orolig tid

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email

Svenska folket äter alltmer svensk kyckling. Hållbarhet, hälsa och trygghet samt stöd till svenska bönder är de främsta anledningarna till att konsumtionen av svensk kyckling ökar, visar en ny undersökning från Svensk Fågel.

Under en otrygg pandemiperiod har det blivit viktigt att den mat vi äter i hemmet symboliserar trygghet och säkerhet. Att tänka lite extra på sin hälsa och att bättre kunna stå emot infektioner har också blivit högaktuellt. Hälsosam mat går ofta hand i hand med hållbara livsmedel. Hänsyn till klimat och djurvälfärd ger en god cirkel som resulterar i trygg, god och hälsosam mat, framtagen av svenska bönder, en grund för landets egen livsmedelsförsörjning.

Svensk kyckling i topp
De färska siffrorna från Svensk Fågels konsumentundersökning från Ipsos visar att konsumenterna allt oftare väljer att konsumera kyckling. Den här trenden ses såväl i hemmet men också i skolköket där valet av kyckling anses vara den viktigaste råvaran att vara svensk.

– Allt fler värdesätter hållbarhet, omsorg om klimat och miljö men framför allt vill man stödja svenskt lantbruk och svenska bönder genom att välja svensk kyckling och svenska råvaror i högre utsträckning. Vi tolkar resultatet glädjande och en bekräftelse på det hårda arbete som lantbrukarna lägger ner, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel.

Fler känner till Gula Pippin
Svensk Fågel har länge uppmanat svenska folket att ”kolla efter den Gula Pippin”, märkningen med den blå/gula fågeln visar att kycklingen är helt svensk, från gården till produkten. Gula Pippin är utöver ursprungsmärkning också en kvalitetsmärkning för högre krav på djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

Det här verkar ha gått fram hos svenska folket och alltfler är nu noga med att välja kyckling märkt med Gula Pippin. Av de tillfrågade kände 93 procent till Svensk Fågel varav 69 procent mycket eller ganska väl. Även försäljningen av kyckling hos medlemmarna i Svensk Fågel visar en sammantagen ökning på cirka 6 procent jämfört med föregående år för samma period och överensstämmer med Ipsos undersökning om att allt fler väljer svensk kyckling.

– Kännedomen är högst bland de under 30 år, här associeras Svensk Fågel i större utsträckning till attribut som närproducerad och ett klimatsmart val, säger Heléne Hedlund Johnsén, Senior Insight Consultant på Ipsos.

Att kycklingen är svensk och att Gula Pippin står för svenskproducerat var mer välbekant hos personer över 30 år.

Fakta om undersökningen
Ipsos har på uppdrag av Svensk Fågel genomfört en konsumentundersökning om kyckling. Studien har genomförts årligen sedan 2012 och täcker in:
  • inköp- och konsumtionsvanor för kyckling
  • attityd till svensk kyckling
  • kännedom, attityd och betalningsvilja för märkningen Svensk Fågel
  • reklamerinran för Svensk Fågel
Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 11 – 14 september 2020 i form av 1 075 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16 – 65 år genom Ipsos webbomnibuss

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.