ICA minskar utsläpp från sjötransporter med 80 procent genom Maersk ECO Delivery

ICA Sverige har slutit avtal med A.P. Möller – Maersk för 2024 om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean” som ersätter fossila bränslen med biobränslealternativ. Avtalet gäller transporter av både livsmedel och övriga varor som ICA köper in från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Genom det nya avtalet beräknas ICAs utsläpp från sjötransporter att reduceras med minst 80 procent, motsvarande 3 500 ton CO2e årligen. 
 
ICA har sedan många år avtal med Maersk gällande sjötransporter från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika och nu utökas samarbetet för att minska det klimatavtryck som transporterna medför. Genom de nya ECO Delivery-avtalen reduceras utsläppen från sjötransporterna som utförs av Maersk för ICA med minst 80 procent, vilket motsvarar en reduktion på cirka 3 500 ton CO2e under 2024. Dessutom kommer dragningar av containers mellan hamnen och ICAs lossningsenhet i Arendal att utföras av en eldriven lastbil.
 
—Vi har länge arbetat aktivt med att minska utsläppen från ICAs landtransporter med hjälp av olika sorters fossilfria drivmedel, förbättrad transportoptimering och användning av järnväg. Nu tar vi också steget att reducera utsläppen från våra sjötransporter vilket känns fantastiskt bra! Att vara med tidigt i omställningen för sjöfrakter innebär också att vi bidrar till teknikutvecklingen för hela branschen, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige
 
−ICA Gruppen har som mål att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, med sikte på netto noll. Bland de utsläpp vi själva har rådighet över står godstransporterna idag för den största delen, men externa faktorer har gjort det svårt att minska dem de senaste åren. Investeringarna vi gör i elektrifiering, gröna bränslen, och andra innovationer på transportområdet är därför helt avgörande för att vi ska nå våra mål till 2030, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.