Hållbarhet viktigt för svenska kryssningsresenärer

Var fjärde tillfrågad säger att de tänker på hållbarhet när de bokar en kryssning. Och ännu fler av de yngre resenärerna säger samma sak. Det visar en undersökning genomförd av rederiet Viking
Line i Estland, Finland och Sverige.


Viking Lines senaste undersökning har genomförts av Demoskop, som har intervjuat 2 000 personer
mellan 18 och 80 år i Sverige och Finland.
• Var tredje tillfrågad i åldrarna 18–30 år säger att hållbarhet är en betydande aspekt när de
ska boka resa.
• Hela 39 procent i åldrarna 18–30 år kan tänka sig att betala mer för ett hållbart alternativ.
• Flest (12 procent av de intervjuade) kan tänka sig att betala 60 kronor extra och något färre
(11 procent) 100 kronor extra för en mer hållbar resa.

Förra sommaren började Viking Line erbjuda resenärer på Åbo-linjen möjligheten att köpa förnybart
biobränsle, vilket gör att resenären kan minska utsläppen från sin resa med upp till 90 procent.
– Införandet av biobränsle är ett bra exempel på långsiktigt klimatarbete och långsiktiga
investeringar. Vi byggde redan från början in beredskapen att använda biogas och syntetiska
bränslen producerade med förnybar energi i Viking Glory, som färdigställdes 2021, och Viking Grace,
som färdigställdes 2013. Nu finns det tillräckligt med biogas producerad från restprodukter på
marknaden för att vi ska kunna börja använda den som bränsle tillsammans med flytande naturgas
för vårt klimatsmarta fartygspar. Detta är en mycket betydande etapp på vår över fyrtio år långa
hållbarhetsresa, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef Viking Line.


Viking Lines klimatarbete drivs till stor del av ökade krav hos konsumenterna – men även av skärpta
klimatstandarder. I februari inledde Viking Line även ett samarbete med Stockholms Hamnar och
Åbo Hamn för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Stockholm och Åbo. 2035 är målet att korridoren ska vara helt fossilfri. Framöver kommer krav som EU:s gröna
övergångsprogram Fit for 55 och utsläppshandelssystemet samt Internationella
sjöfartsorganisationen IMO:s strategi för att minska växthusgasutsläppen göra att ett
hållbarhetsarbete i framkant är essentiellt. Igår

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.