Ett starkt 2022 för Martin & Servera med stora investeringar i hållbar logistik och solkraft

2022 var ett år som började i pandemi, fortsatte med krig och råvarubrister och slutade med höga energipriser och prisinflation. Trots detta fanns ett uppdämt behov av att träffas på restaurang, bar och café vilket gav en stark efterfrågan och positiv utveckling i restaurangbranschen och för Martin & Servera-gruppen.

– Året började svagt med ytterligare en pandemivåg. Under våren hämtade sig sedan marknaden väldigt snabbt och under sommarhalvåret slog efterfrågan alla rekord, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Martin & Servera-gruppens försäljning 2022 var 18 miljarder kr, vilket är en ökning från 2021 med 38 procent. Resultatet var 489 miljoner kr (resultat = före skatt, exkl goodwill och jämförelsestörande poster).

– Naturligtvis har inflationen påverkat, men vi har även en tillväxt i ren volym som är högre än marknadens utveckling då vi vunnit marknadsandelar. Resultatet har också det ökat, trots att vi absorberat en del av prisökningarna och därmed sänkt vår bruttomarginal. Vi har även fortsatt investera i både kunderbjudande, digitalisering och hållbarhet, säger Liv Forhaug.

En viktig satsning som fortsatt under 2022 är att allt fler livsmedelsleveranser på de svenska vägarna nu görs med fordon som drivs med el eller biogas – en del av resan mot målet klimatneutral verksamhet till 2030. I slutet av 2023 består halva fordonsflottan av el- eller biogasfordon.

– Transporterna är den del av vår egen verksamhet som har störst klimatpåverkan – men en klimatanalys av verksamheten bekräftar att klimatpåverkan från de produkter vi säljer är så oerhört mycket större. Nästa steg i hållbarhetsarbetet är att ansluta oss till ”Science Based Targets” och sätta offensiva klimatmål i enlighet med Parisavtalet, säger Liv Forhaug.

Martin & Servera-gruppen tog fler viktiga steg framåt under 2022:

  • Ett nytt toppmodernt och automatiserat lager i Norrköping invigdes
  • Martin & Servera-gruppens solpark Aurora (Skurup) togs i drift och producerade solenergi som motsvarade halva koncernens totala elförbrukning. Dessutom var upplägget med fasta elpriser finansiellt mycket gynnsamt för oss och i förlängningen för våra kunder.
  • Årsmålet för minskat svinn klarades, andelen svinn nere på 0,37 procent – målet är en halvering av andelen jämfört med basåret 2018 (0,49 procent)
  • Andelen kvinnliga ledare (34 procent) och andelen ledare med internationell bakgrund (17 procent) ökade
  • Fortsatta satsningar på användarnytta i e-handelsplattform – nu sker mer än 80 procent av Martin & Servera Restauranghandels beställningar på digital väg

– Dessutom fortsätter Sorundahallarna arbetet med att utveckla sortimentet av växtbaserade produkter och jobbar med att stötta både traditionella och innovativa småskaliga livsmedelsproducenter – och Galatea driver hållbar utveckling på förpackningsområdet för drycker. Våra insatser som en god kraft i samhället fortsätter och går väl att förena med både en stark affär och vår vision om att vara restaurangens bästa partner, säger Liv Forhaug

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.