TUIs nya hållbarhetsagenda ska leda vägen mot framtidens resande

TUI lanserar sin nya hållbarhetsagenda med vetenskapligt validerade reduktionsmål för flyg, hotell och kryssningar av Science Based Targets Initiative, SBTI. Med ett tydligt åtagande för att uppnå nettonollutsläpp innan 2050 och reduktionsmål till 2030, presenterar TUI Groups VD Sebastian Ebel koncernens hållbarhetsagenda. Målet: att betydande minska TUI:s miljöpåverkan Och maximera de positiva socioekonomiska effekterna på resmålen.

Agendans tre pelare, ‘People, Planet and Progress’, stöds av femton fokusområden som ska implementeras i hela verksamheten. Från investeringar i toppmoderna flygplan och mer hållbara bränslen för flygplan -och kryssningsfartyg, till ambitiösa energibespararingar och inköp av lokala råvaror på hotell. Antal hotell och upplevelser som är certifierade enligt internationellt erkända hållbarhetskriterier ska också utökas. TUI vidtar åtgärder för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och införlivar ESG-kriterier fullt ut i sin bolagsstyrning. Hållbarhetsagendan har tagits fram av ett internationellt team av experter från företaget i nära samarbete med de olika affärsenheterna. Hållbarhet är därmed förankrat i alla TUI:s affärsområden.

“Vi befinner oss i ett decennium av hållbar transformation – för TUI och branschen som helhet. Vi vill stärka och vidareutveckla turismen som en global drivkraft för välstånd och utveckling. TUI kommer att fortsätta att leda turistnäringen inom hållbarhet – med våra ambitiösa mål, banbrytande initiativ och holistiska förhållningssätt. Hållbarhet är högsta prioritet för mig personligen och för TUI. Vi har tidigare bevisat att vi har expertis och rätt tillvägagångssätt för att göra turismen mer hållbar. Det är därför vi inte ser hållbarhet som ett hot – för oss är det en möjlighet. Vi ville vägledas av den senaste klimatvetenskapen, det är därför vi arbetar med Science Based Target initiative”, säger Sebastian Ebel, VD för TUI Group.

PLANET: Minska TUIs miljöpåverkan

Att minska koncernens utsläpp är ett centralt mål för fokusområdet ‘Planet’. Som ett viktigt delmål har TUI förpliktat sig till 2030-målen för utsläppsminskningar för sina egna flygbolag, kryssningar och hotell. I samarbete med bl.a. FN:s Global Compact har Science Based Targets initiative (SBTi) genomfört en grundlig granskning av TUIs mål för att säkerställa att de är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Från och med 2020 TUI arbetat med att validera utsläppsminskningsmålen genom SBTi, med utveckling av en detaljerad plan. TUI kommer att uppnå nettonollutsläpp över hela företaget och leveranskedjan senast 2050. Till 2030 ska utsläppen från TUIs flygbolag minska med 24 procent, koncernägda hotell med minst 46,2 procent och kryssningar med 27,5 procent jämfört med 2019 års nivåer.

“Dessa scenarier gjordes på basis av dagens vetenskapliga rön och den teknik och de bränslen som finns tillgängliga idag. Ny teknik och innovationer kommer att fortsätta att öppna nya möjligheter och kommer att driva oss att bli mer ambitiösa. Det är därför vi kommer att fortsätta se över och justera våra mål. Vi vill minska utsläppen snabbare och vi kommer också att kommunicera detta till våra leverantörer och partners. Alla som arbetar med TUI måste vara beredda följa med oss på denna resa, säger Sebastian Ebel.

TUIs flygbolag står för runt 80 procent av resekoncernens utsläpp. Mellan 2008 och 2022 minskade CO2 -utsläppen med 18 procent per passagerarkilometer. Till 2030 ska dessa minska med 24 procent, jämfört med 2019. För att uppnå detta förlitar sig TUI på toppmoderna flygplan samt förbättrar operativ effektivitet t.ex. optimerade flygrutter. Dessutom kommer TUI att öka användningen av hållbara flygbränslen (SAF) utöver nuvarande inblandningskrav. TUI har redan samarbetsavtal för att främja produktion och leverans av SAF. Ebel uppmanar politiker och flygplatser att skapa incitament för investeringar i en effektivare flygplansflotta : “Högre avgifter för äldre flygplan, lägre avgifter för användning av SAF och mer koldioxideffektiva flygplan. Det är enkla mekanismer för att direkt stärka investeringarna i hållbarhet.”

TUI planerar att erbjuda klimatneutrala kryssningsresor senast 2030. Samtidigt kommer koncernens kryssningsverksamhet att minska CO2e -utsläppen från sina flottor med mer än en fjärdedel (27,5 procent) i absoluta tal till 2030. Inget annat kryssningsrederi i världen förbinder sig för närvarande till ett absolut minskningsmål. TUI Groups kryssningsverksamhet är också den första i sin bransch att få sina reduktionsmål godkända av SBTi. Energieffektivitet i fartygsdrift, bränslebesparande ruttoptimering, landström i hamnar och användningen av alternativa bränslen – såsom hållbara biobränslen, bio-LNG och grön metanol – är avgörande för att nå 2030-reduktionsmålen. Mellan 2015 och 2019 förbättrades koldioxideffektiviteten från kryssning med 14 procent. De tre nybyggda fartygen som kommer bli en del av flottan 2023 kommer inte använda tung eldningsolja. Mein Schiff 7 kommer att tas i bruk 2024 och kommer att drivas av marindiesel med lägre utsläpp samt vara utrustad med katalysatorer och landströmsanslutning. Dessutom kommer fartyget att kunna köras på “grön metanol” i framtiden. 2024 och 2026 introduceras två fartyg som kommer drivas med flytande naturgas (LNG). LNG fungerar som en broteknik tills bio-LNG är tillgänglig, som kommer att produceras antingen från biogena källor eller syntetiskt från förnybar energi.

För TUI Hotels & Resorts har TUI förpliktat sig att minska utsläppen med nästan hälften (46,2 procent). Samtidigt arbetar TUI för att nå ännu mer ambitiösa reduktionsmål – och att minska hotellutsläppen så långt det är möjligt till noll redan 2030. För att uppnå detta är fokuserar TUI på förnybar energi och resursbesparande verksamhetsmetoder.

Målen för utsläppsminskningar till 2030 är en viktig milstolpe på vägen mot utsläppsfria resor. Med det program som presenteras i dag siktar vi på att göra betydande minskningar till 2030. Jag ser det som ett minimum av vad vi behöver uppnå, både när det gäller av reduktionsmål och tidshorisont. Jag har till exempel satt upp det personliga målet att minska utsläppen från våra hotell så långt som möjligt till noll redan 2030. Tillsammans med alla TUI-kollegor arbetar jag för att TUI ska bli branschens klimatpionjär och fortsätter att utöka sitt försprång”, säger Sebastian Ebel, VD för TUI Group.

PROGRESS: Påskynda omställningen


TUI har redan lanserat ett nyckelinitiativ under pelaren ‘Progress’ med ‘Destination Co-Lab Rhodes’. Semesterön Rhodos ska utvecklas till en global förebild för hållbar omvandling, i ett gemensamt projekt av TUI Group, regeringen i Sydegeiska havet samt den grekiska regeringen och TUI Care Foundation. Sedan den tillkännagavs 2022 har den övergripande strategin tagits fram med lokala intressenter och ett omfattande åtgärdspaket har antagits. Ett projektkontor har påbörjat sitt arbete på plats som ska samordna och driva de 27 enskilda projekten vidare. Mer information om detta kommer att publiceras inom kort i “Destination Co-Lab: Rhodes”.

TUI fortsätter att leda vägen med sin hållbarhetscertifieringsstrategi för hotell. Sedan 2015 har TUI levererat mer än 54 miljoner semestrar till hotell som oberoende certifierats som hållbara och TUI kommer att fortsätta att arbeta för att fler hotell ska certifieras. Certifieringar är en viktig del för att driva på förändringar i branschen, det är därför TUI Musement är certifierat enligt Global Sustainable Council (GSTC) Criteria som uppnår det högsta kvalitetssäkringsmärket som för närvarande finns för hållbarhet. TUI var det första företaget i branschen som började tillämpa globala hållbarhetsstandarder för sina upplevelser. Den certifierade processen för upplevelser är utformad för att stödja lokala leverantörer att förbättra hållbarheten i sina erbjudanden och därigenom hjälpa till att förändra hela sektorn.

PEOPLE: Möjliggöra drivkraft för utveckling

För att främja positiv social påverkan för människor på destinationer kommer TUI att samla in 10 miljoner euro årligen till TUI Care Foundation senast 2024. TUI Care Foundation använder turismens positiva kraft för att förbättra ungdomars liv, ta hand om naturen och bidra till utvecklingen av lokala samhällen. TUI Care Foundation grundades 2016 som TUI:s oberoende stiftelse och identifierar möjligheter att bygga projekt som använder turism som en kraft för att driva på god utveckling och skapa bestående förändringar i lokala samhällen. Dess arbete hjälper till att påskynda hållbara förändringar inom turistsektorn på destinationer, särskilt i tillväxt- och utvecklingsländer. Miljöutbildning är också viktigt för att i tidig ålder höja unga människors medvetenhet om miljö- och naturvård.

“Hållbarhetsagendan är vår plan för att göra turismen mer hållbar. Banbrytande initiativ som “Destination Co-Lab: Rhodos” och att tillämpa globala hållbarhetsstandarder på vår upplevelseportfölj representerar vår ambition att inte bara forma vår egen transformation, utan att vara en förebild för hela branschen och semesterdestinationer. Med reduktionsmål för 99 procent av våra utsläpp nu granskade och godkända av SBTi har vi transparens av våra mål och vill skapa engagemang för våra ambitioner. En sak är klar: Vi ser vårt mål för 2030 som en språngbräda och kommer att göra allt vi kan för att uppnå nettonollutsläpp redan före 2050, säger Thomas Ellerbeck, Chief Sustainability Officer för TUI Group och medlem i koncernledningen.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.