Skånemejerier satsar på minskat klimatavtryck på mjölkgårdarna

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email

Skånemejeriers drygt 300 mjölkleverantörer i Skåne och södra Sverige kan uppvisa ett genomsnittligt klimatavtryck på 1,0 kg koldioxidekvivalenter per kg levererad mjölk. Enligt LRF är det en siffra som ligger 27 procent under EU-genomsnittet. Genom att kartlägga gårdarnas klimatavtryck identifierar Skånemejerier och leverantörerna tillsammans möjligheter att göra förbättringar på gårdsnivå så att siffran kan minska ytterligare.

Mejerivaror är lågbearbetade livsmedel där merparten av klimatavtrycket kommer från gårdarnas mjölkproduktion. Därför driver nu Skånemejerier en satsning för att kartlägga och minska utsläppen ytterligare i samarbete med gårdarna.

– För att vi ska veta hur gårdarna mest effektivt kan minska sin klimatpåverkan startade vi under 2020 ett nytt samarbete. Med hjälp av verktyget Klimatkollen, som tagits fram av hållbarhetsprojektet Greppa Näringen, kan gårdarna registrera sin användning av till exempel foder, gödsel och energi och därmed beräkna hur stora deras utsläpp av växthusgaser är i förhållande till hur mycket råvara som de producerar.
– Under våren valde 99 % av leverantörerna att genomföra mätningen och det visar på ett stort engagemang för klimatet. Resultatet visar att gårdarna har ett klimatavtryck på i genomsnitt 1,0 kg koldioxidekvivalenter per kg levererad mjölk. Vi är glada att se att våra leverantörers klimatavtryck är lågt i jämförelse med andra EU-länder. Tillsammans ska vi nu arbeta för att sänka det ytterligare, säger Göran Niléhn som är Milk Collection Director på Skånemejerier.

Gårdens ekosystem
Genomsnittet på 1,0 kg koldioxidekvivalenter per kg levererad mjölk är bruttoutsläppet då det inte tar hänsyn till kolinlagring i marken. För att få en fullständig bild av leverantörernas kompletta klimatavtryck bör kolinlagring i framtiden läggas till i beräkningarna, vilket även kommer att resultera i ett lägre resultat.

Utgångspunkt för vidare satsningar
– Med bördiga jordar och ett gynnsamt klimat har sydsvenska gårdar goda förutsättningar för en effektiv och klimatsmart mjölkproduktion. För att minska klimatpåverkan finns det olika saker som vi kan arbeta vidare med utifrån de förutsättningar som finns på våra olika mjölkgårdar, säger Anders Rolfsson, ordförande för Skånemejerier ekonomisk förening, mjölkböndernas leverantörsförening.

Foder: En förändrad sammansättning av kornas foder kan minska mängden metangas som bildas vid kornas matsmältning.
Gödsel: Att använda stallgödsel från korna till växtodlingen och i nästa steg foderproduktion eller till exempel biogas bidrar till ett hållbart kretslopp på gården.
Energi och drivmedel: Gårdarna kan producera förnybar energi med biogas, vindkraftverk eller solpaneler.

– Med mätningarna i Klimatkollen har vi fått fördjupad kunskap om gårdarnas klimatavtryck. Med det som grund ska vi nu upprätta en handlingsplan och arbeta med rådgivning tillsammans med våra leverantörer. Genom att titta på sådant som utmärker sig positivt kan vi hitta smarta lösningar att sprida vidare.
– Klimatkollen är också ett viktigt steg för att vi ska kunna redovisa vetenskapligt baserade klimatmål för hela Skånemejeriers verksamhet enligt det globala GHG-protokollet. Här spelar också transporter, förpackningar, svinn och mycket annat in och även det är områden som vi hela tiden arbetar för att förbättra. Klimatmålen kommer att valideras av Science Based Target senast mars 2022, säger Skånemejeriers Hållbarhetschef Jeanette Flodqvist.

Skånemejerier har nyligen anställt Anna Ekman Nilsson som kommer att arbeta som hållbarhetsexpert på avdelningen för Milk Collection och där arbeta tillsammans med gårdar och rådgivare i klimatfrågan. Ekman Nilsson kommer närmast från RISE, Research Institutes of Sweden.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.