”Inkludering och mångfald handlar om att skapa affärsnytta”

Löfbergs har ordet

Företag med högre mångfald presterar bättre ekonomiskt än de som är homogena. Det handlar om att mixade grupper har en bättre analysförmåga då de ser fler perspektiv och därmed fattar bättre beslut. Enfald gör oss helt enkelt mindre smarta. Men att bara fokusera på representation räcker inte. För att dra nytta av mångfaldens analysförmåga krävs en kultur där nya perspektiv inkluderas och där medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet ges likvärdiga möjligheter att vara med och bidra. Arbetet handlar lika mycket om representation som en inkluderande kultur.

På Löfbergs handlar ambitioner och målsättningar inom inkludering och mångfald om att ge oss de allra bästa förutsättningarna att skapa affärsnytta. Vi börjar givetvis med oss själva men har också de senaste åren ökat fokus på hur vi verkar genom andra i olika samarbeten. Det handlar även här om fördelning och representation där vi strävar efter en jämn fördelning och driver på för en inkluderande kultur, till exempel tillsammans med de idrottsföreningar vi samarbetar med.

Framsteg från året som gått är att vi ökat andelen kvinnor som är ledare från 29 procent till 33 procent. Men vi har fortfarande en lång resa kvar till vårt mål om jämn fördelning och behöver öka takten. Våra inkluderingsambassadörer har under året gjort ett fantastiskt jobb i att stötta organisationen att förstå och synliggöra härskartekniker, strukturer och beteenden som hindrar oss från att bygga en inkluderande kultur. Vi ser också i våra veckovisa temperaturmätningar att vi ökat kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor i hela vår organisation.

Att arbeta med inkludering och mångfald kräver tålamod och målmedvetenhet. Vi tar små steg i rätt riktning varje dag. Vi delar gärna med oss av såväl framsteg som utmaningar med andra då vi vet att detta är ett område som är högt på agendan hos de flesta organisationer idag.

Helena Eriksson
Head of Group HR, Löfbergs

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.