Coca-Cola i Sveriges produktionsanläggning i Jordbro är nu klimatneutral

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) produktionsanläggning i Jordbro har nu certifierats enligt PAS 2060 – en internationell standard för klimatneutralitet. Därmed blir CCEP i Sverige den första produktionsanläggningen inom koncernen att certifieras, tillsammans med en spansk produktionsanläggning för vatten, Vilas del Turbón.

För att minska utsläppen av växthusgaser från produktionsanläggningen i Jordbro har en rad åtgärder vidtagits. Bland annat har man arbetat med en kontinuerlig energieffektivisering, gått över till 100 procent förnybar el från vindkraft och koldioxid tillverkad av restprodukter från bioetanolframställning. Arbetet har gett resultat. CCEP i Jordbro har lyckats minska de absoluta utsläppen av växthusgaser trots att produktionsvolymerna har ökat i fabriken. Sedan 2015 har de absoluta utsläppen reducerats med 64 procent från 3 575 ton till 1 274 ton*. Hållbarhetsarbetet har lett till att produktionsanläggningen nu certifierats som klimatneutral enligt standarden PAS 2060.

– Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete som drivits av engagerade medarbetare under flera års tid och jag är otroligt stolt att Coca-Cola i Sveriges fabrik nu blivit klimatneutral. För CCEP är det här ett viktigt steg för att nå koncernens ambition om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. Det har gjorts många små och stora förändringar under resan mot den här certifieringen, säger Ana Esquius Figols, supply chain-direktör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

För att uppfylla alla kriterier i PAS 2060 behöver minst 95 procent av alla utsläpp relaterade till produktionsanläggningen i Jordbro inkluderas i beräkningarna. Det omfattar allt från tillverkningen av flaskor i produktionen till hur medarbetarna transporterar sig till och från arbetsplatsen. Utsläppsdata kopplad till produktionsanläggningen har granskats av en oberoende auktoriserad tredje part som konstaterat att verksamheten uppfyller kraven i standarden PAS 2060.

– Genom att mäta och dokumentera våra utsläpp har vi kunnat fokusera på rätt åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet sedan lång tid tillbaka och vi strävar efter att så långt som möjligt reducera utsläppen av växthusgaser. De utsläpp som återstår i produktionsanläggningen klimatkompenserar vi för genom att köpa Gold Standard-certifierade utsläppsrätter från ett skogsplanteringsprojekt i Colombia. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete mot netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja och koncern, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Certifiering enligt standarden PAS 2060 är en del i CCEP:s koncernövergripande klimatstrategi – Action on Climate Now – med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Inom kort kommer ytterligare produktionsanläggningar att certifieras likt CCEP Sveriges fabrik i Jordbro. Målet är att sammanlagt sex fabriker i koncernen ska bli certifierade till år 2023.


* Sedan 2015 har de relativa utsläppen reducerats med 68 procent (CO2e/liter dryck).

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.