”Ambitionen är en 100 % cirkulär och fossilfri verksamhet”

Löfbergs har ordet

Idag använder vi långt ifrån kaffets fulla potential. Det vill vi på Löfbergs ändra på. Vi vill bidra till en 100 procent cirkulär produktion och konsumtion av kaffe, helt utan avfall. Kaffets klimatpåverkan är störst i odlarledet, över 80 procent, och därför riktar vi många av våra insatser mot odlarländer. Samtidigt arbetar vi hårt med att minska påverkan från vår egen produktion och verksamhet.

Det nuvarande ekonomiska systemet är linjärt – vi tar resurser, tillverkar produkter och använder dem, medan mycket slösas på vägen. Det globala livsmedelssystemet är inget undantag – landskap avskogas, jordar utarmas och sötvattenreserver dräneras. Samtidigt släpps växthusgaser ut, som i rask takt håller på att förändra det stabila klimat som vi är beroende av. Det duger inte.

Vi har länge arbetat med att minska de resurser vi använder – allt från att utveckla tunnare förpackningsmaterial till att arbeta med energieffektivisering och minskade klimatutsläpp. Tack vare en otrolig drivkraft inifrån organisationen har vi under året ytterligare förfinat vår systematik för att minska svinn både från lager och produktion.

Vår ambition om en fullt cirkulär och fossilfri verksamhet handlar om mer än att minska resursanvändningen. Det krävs en smartare produktion och produktdesign som möjliggör cirkulering av material och minimering av svinn, samt mer hållbara konsumtionsmönster. I odlarledet behövs det regenerativa jordbruksmetoder som både bidrar till starkare ekosystem och till ökade inkomster för odlare.

Det handlar om att tänka nytt, våga testa sig fram och hitta partners som vill dra åt samma håll. Mycket av vårt cirkulära arbete kommer från en otrolig drivkraft inne i organisationen, det gör mig både stolt och hoppfull. Vi sitter redan på många av lösningarna.

Kajsa-Lisa Ljudén
Head of Sustainability, Löfbergs

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.