Högre brandsäkerhet i storkök med nytt regelverk

Gasol, öppna lågor och fett. Miljön i storkök och restaurangkök ställer höga krav på brandskyddet. Nu finns ett nytt regelverk för kökssläcksystem som ska göra det lättare att göra rätt – och därmed öka brandsäkerheten i storkök.
 
Storkök är en högriskmiljö – fett fattar lätt eld och brinner dessutom kraftigt. Fettbränder är ofta svåra att släcka och kan dessutom lätt återantändas om de inte släcks på rätt sätt. Storköksbränder är tyvärr vanliga och 80% av restaurangbränderna leder till att restaurangen går i konkurs.
 
Kraven på hur brandsläckningssystem för storkök och restauranger ska se ut finns beskrivet i standarden SS-EN 17446. För att förtydliga standarden har Brandskyddsföreningen tillsammans med branschrepresentanter från bland annat GPBM Nordic AB tagit fram ett nytt regelverk: SBF 508:1 Regler för kökssläcksystem. Det nya regelverket ska göra det enklare för anläggningsfirmor att installera systemen på rätt sätt och höja brandsäkerheten i restauranger och storkök.
 
– Med regelverket ska restaurangägare känna sig trygga med att köksläcksystemet uppfyller kraven och att installatören har rätt kompetens, säger Mikael Nehvonen, sälj- och produktspecialist för släcksystem på GPBM Nordic.
 
Regelverket beskriver hur ett kökssläcksystem ska projekteras, installeras, underhållas och besiktigas. Ett av kraven är att anläggningsfirman måste se till att installatören är certifierad av systemleverantören. Dessutom ställs krav på att besiktningen ska utföras av tredje part.
 
Den amerikanska standarden UL300 för brandtestningsmetoder för restauranger och storkök är praxis i branschen och är nu integrerat i regelverket SBF 508:1. UL-300 ställer stränga krav på kökssläcksystemen. Till exempel är det reglerat att man vid testerna låter gas eller el vara påslaget och att man bevakar att ingen återantändning sker efter 20 minuter.
 
Mikael Nehvonen tycker att det är bra att det nu finns ett tydligt regelverk för att höja standarden för brandskydd i storkök.
– I Norge kräver försäkringsbolagen till och med att det ska finnas ett UL300-listat släcksystem för att försäkra inrättningar som har heta ytor med matfett eller matolja, säger han.
 
De senaste åren har det blivit allt vanligare med öppna kök där en del av restaurangupplevelsen är att gästerna kan se kockarna laga mat. Eftersom det innebär att man då öppnar en brandcell ställer det ytterligare krav på det finns ett gediget kökssläcksystem. Men det är inte ovanligt att räddningstjänsterna upptäcker att släcksystemet inte anpassats efter en ombyggnation eller att det helt saknas brandsläckningssystem vid tillsyn av restauranger.
 
– Samtidigt som det är viktigt att brandsäkerhetskraven är högt ställda, måste det finnas utrymme för att släcksystemen kan dimensioneras så att även mindre restauranger ska kunna följa regelverket, säger Melker Lang, produktchef På GPBM Nordic, en av de brandskyddsexperter som varit med och utformat det nya regelverket.
Ett UL300-listat system som klarar de högt ställda säkerhetskraven och samtidigt har möjlighet att dimensioneras för mindre verksamheter är Buckeye Kitchen Mister. Det välbeprövade kökssläcksystemet
från USA är relativt nytt på den svenska marknaden. Systemet använder släckmedel som snabbt och effektivt stoppar brandförloppet och förhindrar återantändning och är enkelt att installera.
 
På GPBM Nordic står man väl rustade för en ökad efterfrågan på marknaden på system som lever upp till de höga kraven.
– Vi hoppas att det nya regelverket ska innebära att brandskyddstandarden i storkök höjs generellt. Storköksbränder är vanliga och det är viktigt att ta brandskydd på allvar, säger Melker Lang.

LOGGA IN

Vi använder oss av cookies för att ge en bättre upplevelse av Xperhotelsandtables. Om du fortsätter använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.

Du ser ung ut!

Är du över 25 år?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att klicka vidare godkänner jag att jag är 25 år eller äldre.